Titlul proiectului: “ DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC TERMOVISION CONSTRUCT SRL-D, PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE”

Beneficiar: TERMOVISION CONSTRUCT SRL

 

Obiectivul general al proiectului: propus spre realizare, îl reprezintă creșterea competitivitatii societății TERMOVISION CONSTRUCT SRL, în vederea consolidării poziției pe piață, contribuind astfel la dezvoltarea și modernizarea sectorului de fabricare elemente de tamplarie din aluminiu, consolidarea mediului de afaceri din regiune, utilizarea resurselor locale, absorbtia surplusului de forta de munca din regiune și realizarea unei activități productive eficiente.

Scopul proiectului: Investiția propusă de beneficiar – TERMOVISION CONSTRUCT SRL – constă în:

  • Achiziționarea a 8 echipamente/utilaje moderne, cu scopul diversificarii activității societății, prin dezvoltarea unei noi ramuri, si anume cea de fabricare elemente de tamplarie din aluminiu.

Obiectivele specifice:

  • Achiziția a 8 echipamente/utilaje până la sfarsitul implementarii
  • Cresterea numarului mediu de salariati cu 5 persoane până la sfârsitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului, și menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului
  • Introducerea unui nou proces tehnologic și a unui produs nou prin implementarea unor tehnologii moderne (inovare serviciu si proces) specifice activității de fabricare de elemente de tamplarie din aluminiu (cod CAEN 2512), până la sfârșitul implementării

Rezultate asteptate:

  • 8 echipamente/utilaje achizitionate
  • 5 locuri noi de munca create
  • Produse noi: usi, ferestre, pereti cortina etc. din tamplarie de aluminiu; proces nou: procesul tehnologic de productie a elementelor de tamplarie din aluminiu

Data începere proiect: 01.09.2019

Perioada de implementare: 01.09.2019 – 30.11.2021

Valoarea totală a proiectului este de 1.212.449,31 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 811.292,05 lei (din care 689.598,24 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala și 121.693,81 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat)


www.fonduri-ue.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi

www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

regio

http://www.inforegio.ro/ https://facebook.com/inforegio.ro